detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9541']
Datum podání
 
01.03.2024
Datum vyřízení
 
25.03.2024
Investor-provozovatel  Urbanity Development a.s.
IČ  24182605
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - dva dočasné dieselagregáty
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Urbanity Campus Tachov, Oldřichovská 1437, 347 01 Tachov
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zpětvzetí žádosti