detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9539']
Datum podání
 
21.03.2024
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Safran Cabin CZ s.r.o.
IČ  26339510
Předmět žádosti
 
TP provoz Rokycany
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.6., 9.16.
adresa zdroje
 
Rokycany průmyslová zóna
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp