detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9538']
Datum podání
 
05.03.2024
Datum vyřízení
 
19.03.2024
Investor-provozovatel  RECYKLÁČ s.r.o.
IČ  24293563
Předmět žádosti
 
Změna TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11. a 5.14.
adresa zdroje
 
Borská 1232/40a, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  změna TP