detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9535']
Datum podání
 
28.02.2024
Datum vyřízení
 
18.03.2024
Investor-provozovatel  Steelcase Czech Republic s.r.o.
IČ  02436931
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu - dva tryskače
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1., 1.2., 3.1., 4.12., 7.7., 9.6., 9.8..,9.11.
adresa zdroje
 
Ostrov u Stříbra 18, 349 01 Kostelec
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - změna povolení provozu