detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9525']
Datum podání
 
01.03.2024
Datum vyřízení
 
14.03.2024
Investor-provozovatel  MOL Česká republika s.r.o.
IČ  4940301
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu - ČS PHM MOL 320 Horní Bříza
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Tovární 43, 330 12 Horní Bříza, p.č. 1912, 1913, 1914 a p.č.st. 141/2, k.ú. Horní Bříza
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - změna povolení provozu