detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9522']
Datum podání
 
13.03.2024
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Panasonic Heating & Ventilations Air Conditing Czech, s.r.o.
IČ  64833054
Předmět žádosti
 
Pvolení provozu - Panasonic Nýřany - terminál - Hala B
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
11.1., 11.4.
adresa zdroje
 
Havířská 1389, 330 23 Nýřany
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zasláno ČIŽP