detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9496']
Datum podání
 
01.02.2024
Datum vyřízení
 
28.02.2024
Investor-provozovatel  Workpress Aviation s.r.o.
IČ  29160715
Předmět žádosti
 
změna TP - tryskač a elox. linka
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
4.12. a 4.13.
adresa zdroje
 
p.č. 8456/54 v k.ú. Plzeň - Skvrňany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Změna povolení TP