detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9492']
Datum podání
 
14.02.2024
Datum vyřízení
 
29.02.2024
Investor-provozovatel  ČEPRO, a.s.
IČ  60193531
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje ČS PHM EUROOIL Nýrsko
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Klatovská 112, 340 22 Nýrsko
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  odesláno na ČIŽP
vydáno rozhodnutí