detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9490']
Datum podání
 
04.02.2024
Datum vyřízení
 
26.02.2024
Investor-provozovatel  Podhoran Černíkov a.s.
IČ  47718951
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k záměru Farma chovu skotu Vílov
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma Vílov, 345 06 Černíkov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko