detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9472']
Datum podání
 
06.02.2024
Datum vyřízení
 
16.02.2024
Investor-provozovatel  ŠIMÁČEK-STAVBY, spol. s r.o.
IČ  25220560
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje betonárna Točník
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
betonárna Točník, 339 01 Klatovy, na pozemku p.č. 189/1, 189/10 v k.ú. Točník u Klatov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí