detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9465']
Datum podání
 
26.01.2024
Datum vyřízení
 
06.02.2024
Investor-provozovatel  MOL Česká republika s.r.o.
IČ  4940301
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu - ČS PHM MOL 709 Stříbro
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.1.
adresa zdroje
 
Plzeńská ul., Stříbro, p.č. 188/3, p.č.st. 1715, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - změna povolení provozu