detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9463']
Datum podání
 
01.02.2024
Datum vyřízení
 
05.02.2024
Investor-provozovatel  KLAUS Timber a.s.
IČ  27989313
Předmět žádosti
 
povolení provozu na dobu určitou kotelna na biomasu Dvorec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
výrobní areál Dvorec, 335 01 Nepomuk
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí