detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9441']
Datum podání
 
16.01.2024
Datum vyřízení
 
30.01.2024
Investor-provozovatel  Betonárna Blovice s.r.o.
IČ  19379951
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k povolení záměru betonárka Blovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
Chocenická Lhota 19, 336 01 Blovice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko