detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9438']
Datum podání
 
08.01.2024
Datum vyřízení
 
26.01.2024
Investor-provozovatel  RSF Elektronik spol. s r.o.
IČ  27965511
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu - výměna stávajícícho kotle za nový s hořákem na ZP a ELTO
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1., 1.2., 4.12., 6.5., 9.6., 9.11.
adresa zdroje
 
Forstova 1670, 349 01 Stříbro, p.č. st. 3506-3516, 3517, 3518, 3519, 3524/3, 933/13, 933/27, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - změna povolení provozu