detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9431']
Datum podání
 
11.01.2024
Datum vyřízení
 
18.01.2024
Investor-provozovatel  1. písecká lesní dřevařská, a.s.
IČ  25198611
Předmět žádosti
 
mobilní štěpkovač
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
celý kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP