detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9421']
Datum podání
 
04.01.2024
Datum vyřízení
 
16.01.2024
Investor-provozovatel  KLAUS Wood a.s.
IČ  27989313
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje zpracování dřeva Dvorec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Průmyslová, 335 03 Nepomuk, na pozemcích 130/34, 130/2, 130/31, 130/32, 122/39, 106/4, 122/15, 122/40 v k.ú. Dvorec
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí