detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9419']
Datum podání
 
08.01.2024
Datum vyřízení
 
15.01.2024
Investor-provozovatel  Čeps a.s.
IČ  25702556
Předmět žádosti
 
Diesel TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
TR Dolní Lukavice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí