detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9412']
Datum podání
 
08.01.2024
Datum vyřízení
 
12.01.2024
Investor-provozovatel  Čeps a.s.
IČ  25702556
Předmět žádosti
 
Diesel TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
TR Chrást
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP