detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9400']
Datum podání
 
18.12.2023
Datum vyřízení
 
03.01.2024
Investor-provozovatel  Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ  65993390
Předmět žádosti
 
SSÚD 30 Rozvadov - dieselagregát
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
p.č. 41/30, k.ů. Střeble
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko