detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9399']
Datum podání
 
30.11.2021
Datum vyřízení
 
29.12.2023
Investor-provozovatel  Domov jistoty Bor s.r.o.
IČ  08865728
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko - dům s počovatelskou službou - plynové kotle
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
p.č. 230/1 a p.č.st. 2749, k.ú. Bor u Tachova
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko