detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9395']
Datum podání
 
30.11.2023
Datum vyřízení
 
20.12.2023
Investor-provozovatel  Neofyt spol. s r.o.
IČ  25929763
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje výroba farmaceutických směsí
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.22.
adresa zdroje
 
Výrobní objekt Neofyt Pačejov, 341 01 Pačejov, p.č. 620/2, 620/20, 1221/26, 1221/50 v k.ú. Pačejov
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko