detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='9387']
Datum podání
 
05.12.2023
Datum vyřízení
 
14.12.2023
Investor-provozovatel  SPORT CLUB Klatovy z.s.
IČ  26541467
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje kotelna na biomasu Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
U Elektrárny 917, 339 01 Klatovy, na pozemku p.č. 879/37 v k.ú. Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko