detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8375']
Datum podání
 
28.11.2023
Datum vyřízení
 
04.12.2023
Investor-provozovatel  Pila Černý s.r.o.
IČ  26384396
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje zpracování dřeva LSH Hartmanice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
Chlum 19, 342 01 Hartmanice, p.č. 84/4, 84/5, st.p.č.23, p.č. 85/1 v k.ú. Světlá u Hartmanic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko