detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8374']
Datum podání
 
23.11.2023
Datum vyřízení
 
05.12.2023
Investor-provozovatel  Jednotné zemědělské družstvo "Budovatel" se sídlem v Janovicích
IČ  00116700
Předmět žádosti
 
povolení provozu zdroje kompostárna Janovice nad Úhlavou
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.3.
adresa zdroje
 
Kompostárna Janovice nad Úhlavou, 340 21 Janovice nad Úhlavou, na pozemcích p.č. 1820/2, 1824/2, 1827/2, 1828/2 v k.ú. Janovice nad Úhlavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí