detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8352']
Datum podání
 
14.11.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti
 
Kogenerační jednotka TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Na Pátku, Rokycany
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp