detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8342']
Datum podání
 
11.05.2023
Datum vyřízení
 
13.11.2023
Investor-provozovatel  Eissmann Automotive Česká Republika s.r.o.
IČ  18251412
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - přesun pěnovny EGA z provozovny Strážská 649, Bor do provozovny Vysočany 56, Bor
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
6.5.
adresa zdroje
 
Vysočany 56, 348 02 Bor
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko