detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8337']
Datum podání
 
09.08.2023
Datum vyřízení
 
09.11.2023
Investor-provozovatel  Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
IČ  49789228
Předmět žádosti
 
Poovolení provozu ČOV Tachov - regionální sušička kalu
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
2.7. a 1.1.
adresa zdroje
 
p.č. 3037/2, 3045/1, 3037/3, 3037/8, 3037/5, 3045/2, 3037/2, 3037/13, 3037/14, 3037/15, 3037/16, 3037/17, 3045/3, 3045/5, k.ú. Tachov
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - povolení provozu dočasné