detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8335']
Datum podání
 
07.11.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  RSF Elektronik spol. s r.o.
IČ  27965511
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - výměna kotle s kombinovaným hořákem na ZP a LTO
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Forstova 1670, 349 01 Stříbro, p.č. 3425, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zasláno ČIŽP