detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8333']
Datum podání
 
17.10.2023
Datum vyřízení
 
27.11.2023
Investor-provozovatel  KOMTERM Technology, s.ro.
IČ  06377220
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - Instalace KGJ do stávající plynové kotelny v Přimdě
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
p.č. 435/2, k.ú. Přimda
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Rozhodnutí - povolení provozu dočasné