detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8331']
Datum podání
 
30.10.2023
Datum vyřízení
 
31.10.2023
Investor-provozovatel  Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
IČ  25212931
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje novostavba zastřešení hnojiště Kasejovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
farma Řesanice, 335 44 Kasejovice, p.č.441/2, 1519/1, 1494 v k.ú. Řesanice
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  sdělení o zpětvzetí žádosti