detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8325']
Datum podání
 
10.10.2023
Datum vyřízení
 
31.10.2023
Investor-provozovatel  Zemědělské družstvo Příchovice
IČ  49195379
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k umístění a provedení stavby zdroje stáj pro chov skotu Radkovice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
Farma chovu skotu Radkovice, Příchovice 5, 334 01 Příchovice na pozemku p.č. st. 76/2, 381/9, 381/10 v k.ú. Radkovice u Příchovic
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko