detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8318']
Datum podání
 
16.10.2023
Datum vyřízení
 
24.10.2023
Investor-provozovatel  SAFRAN Cabin s.r.o.
IČ  26339510
Předmět žádosti
 
Změna hořáku - na LTO
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Universitní 1119/34, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení stavby