detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8302']
Datum podání
 
26.09.2023
Datum vyřízení
 
16.10.2023
Investor-provozovatel  Petr Kopuletý
IČ  41548850
Předmět žádosti
 
mobilko pro kraj
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11., 5.14., 6.5. a 7.7.
adresa zdroje
 
celý kraj
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení TP mobilka