detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8300']
Datum podání
 
05.10.2023
Datum vyřízení
 
16.10.2023
Investor-provozovatel  EUROVIA Kamenolomy, a.s.
IČ  27096670
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje kamenolom Svrčovec
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11.
adresa zdroje
 
Kamenolom Svrčovec, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí