detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8292']
Datum podání
 
21.09.2023
Datum vyřízení
 
12.10.2023
Investor-provozovatel  DIOSS NÝŘANY a.s.
IČ  25244451
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko - nová hala - plynová kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
p.č. st. 394, 396, 397, 420-422, 424, 426, p.č. 4897-4901, 4930, 5027, k.ú. Přehýšov
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Závazné stanovisko