detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8287']
Datum podání
 
03.07.2023
Datum vyřízení
 
10.10.2023
Investor-provozovatel  Holstein Dairy Farma CZ s.r.o.
IČ  25255266
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko - Spáňov - stáj pro odchov jalovic
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
8.
adresa zdroje
 
p.č.st. 115 a p.č. 140/2, k.ú. Spáňov
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zpětvzetí žádosti