detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8267']
Datum podání
 
15.09.2023
Datum vyřízení
 
04.10.2023
Investor-provozovatel  LESS & TIMBER, a.s.
IČ  29232007
Předmět žádosti
 
závazné stanovisko k místění a provedení stavby zdroje pilnice Dlouhá Ves
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
7.7.
adresa zdroje
 
342 01 Dlouhá Ves, p.č. 537/1, st. 235 v k.ú. Dlouhá Ves
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno závazné stanovisko