detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8264']
Datum podání
 
05.09.2023
Datum vyřízení
 
02.10.2023
Investor-provozovatel  I.R.C. spol. s r.o.
IČ  49826972
Předmět žádosti
 
Povolení provozu - ČS PHM I.R.C spol. s r.o. AVIA Nýřany
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Průmyslová zóna U Mexika, 330 23 Nýřany, p.č. 1755/81, k.ú. Nýřany
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Povolení provozu dočasné