detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8084']
Datum podání
 
24.05.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Michal Blažek
IČ  41651995
Předmět žádosti
 
ČS PHM Radnice - TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2.
adresa zdroje
 
Puchmajerova 629, Radnice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp