detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8081']
Datum podání
 
12.05.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.
IČ  45350272
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu zdroje - ČS PHM Kokašice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
10.2
adresa zdroje
 
p.č. 862/12, p.č. st. 179, k.ú. Kokašice, Kokašice 94, 349 0 52 Kokašice
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zasláno ČIŽP