detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8080']
Datum podání
 
22.05.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  EBM - METALTEC k.s.
IČ  26145561
Předmět žádosti
 
Změna povolení provozu zdroje - upuštění od měření
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
9.8., 9.6.
adresa zdroje
 
Chrastavická 217, Dolejší Předměstí, 344 01 Domažlice
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Zasláno ČIŽP