detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8077']
Datum podání
 
10.05.2023
Datum vyřízení
 
22.05.2023
Investor-provozovatel  Elis Textil Servis s.r.o.
IČ  25756966
Předmět žádosti
 
Změna TP
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Žatecká 864, Kralovice
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Povolení změny TP