detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8075']
Datum podání
 
15.05.2023
Datum vyřízení
 
22.05.2023
Investor-provozovatel  BYTSERVIS Sušice, spol. s r.o.
IČ  45359601
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna Pravdova Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Pravdova, 342 01 Sušice, p.č. 2644 v k.ú. Sušice nad Otavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí