detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8065']
Datum podání
 
17.05.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  Zemědělské družstvo Plzeň-Červený Hrádek
IČ  00118508
Předmět žádosti
 
Náhrada dožité sušky obilí suškou novou
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
3.1.
adresa zdroje
 
Červenohrádecká 186/50, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  zasláno na čižp