detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8062']
Datum podání
 
18.01.2023
Datum vyřízení
 
16.05.2023
Investor-provozovatel  MARENT DEMOLICE s.r.o.
IČ  26390931
Předmět žádosti
 
změna TP mobilka
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
5.11., 6.5., 7.7.
adresa zdroje
 
území Plzeňského kraje
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  Zastavení řízení. Účastník řízení ve stanovené lhůtě nedoplnil podklady.