detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8041']
Datum podání
 
20.04.2023
Datum vyřízení
 
09.05.2023
Investor-provozovatel  ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
IČ  62623753
Předmět žádosti
 
změna 1522
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.4., 4.12., 4.13., 4.14., 9.6., 9.14. a 9.16
adresa zdroje
 
Emila Škody 2922/1, Plzeň
Vyřizuje  Ing. Jaroslav Háva
Poznámka  povolení změny TP