detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8017']
Datum podání
 
05.04.2023
Datum vyřízení
 
19.04.2023
Investor-provozovatel  ČEZ Energo, s.r.o.
IČ  29060109
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje KGJ Kaštanová Sušice
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.2.
adresa zdroje
 
Sirkařská, 342 01 Sušice, p.č. 3197/3 v k.ú. Sušice nad Otavou
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí