detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='8006']
Datum podání
 
03.04.2023
Datum vyřízení
 
13.04.2023
Investor-provozovatel  TVAR, výrobní družstvo Klatovy
IČ  00028983
Předmět žádosti
 
změna povolení provozu zdroje plynová kotelna
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Dr. Sedláka 713, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí