detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7982']
Datum podání
 
14.03.2023
Datum vyřízení
 
22.03.2023
Investor-provozovatel  Rodenstock ČR s.r.o.
IČ  61173614
Předmět žádosti
 
povolení provozu na dobu určitou LTO pro plynovou kotelnu Klatovy
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Dr. Sedláka 841, 339 01 Klatovy
Vyřizuje  Mgr. David Macho
Poznámka  vydáno rozhodnutí