detail záznamu v tabulce 'Vydaná povolení' [SYS_Klic='7977']
Datum podání
 
17.03.2023
Datum vyřízení
 
Investor-provozovatel  RSF Elektronik spol. s r.o.
IČ  27965511
Předmět žádosti
 
Závazné stanovisko k umístění a provedení stavby - kondenzační kotel Buderus Logano
Kód zdroje dle přílohy č. 2 z. 201/2012 Sb.
 
1.1.
adresa zdroje
 
Forstova 1670, 349 01 Stříbro, p.č. 3425, k.ú. Stříbro
Vyřizuje  Ing. Adéla Kaschnerová
Poznámka  Výzva - doložení podkladů do 30. 6. 2023